Abuis

Abuis rekenprogramma's

Abuis bestaat uit een viertal rekenprogramma's voor het maken van leidingberekeningen voor riolering, gas, water en CV stelsels.

Deze programma's zijn afzonderlijk leverbaar.

Water

Abuis water maakt het mogelijk om drinkwaterleiding berekeningen te maken die tot in detail geöptimaliseerd zijn. De grondslag voor de berekeningen is het werkblad 2.1 "berekeningsgrondslagen" van de VEWIN en is gebaseerd op de AVWI 1982.

Het drukverlies wordt berkend met de formules van Prandt-Colebrook. Er wordt rekening gehouden met:

- laminaire- of turbulente stroming
- wandruwheid van het materiaal
- soort vloeistof
- de temperatuur (keuze uit vier niveaus)

Parameters die het rekenproces beïnvloeden zijn:

- aanvoerdruk startknoop
- minimale voordruk toestellen
- factor plaatselijke weerstanden
- materiaalsoort
- maximale stroomsnelheid
- brandslanghaspels capiciteit en voordruk

Per sectie kunnen ook nog verschillende eigenschappen worden toegekend.

Abuis water beschikt over diverse voorgedefinieerde buizenbestanden en toestellen.

Riolering

Abuis riolering is gebaseerd op NEN 3215 en de NTR 3216.
Overeenkomstig deze normen kunnen naast woningen en woongebouwen ook utiliteitsgebouwen worden berekend.

Het programma berekent de afvoeren van afvalwater, hemelwater en de combinatie hiervan.

Alle berekeningsfactoren overeenkomstig NEN 3215 zijn te wijzigen of in te voeren.

Parameters die het rekenproces beïnvloeden zijn:

- materiaalsoort
- p-factor plaatselijke weerstanden
- regenintensiteit
- wandruwheid van het materiaal
- gelijktijdigheidsfactor lozingstoestellen
- afronding diameterselectie

Per sectie kunnen ook nog verschillende eigenschappen worden toegekend.

Abuis riolering beschikt over diverse voorgedefinieerde buizenbestanden en toestellen.

CV

Abuis CV kan worden ingezet voor het ontwerpen en berekenen van symmetrische en a-symmetrische leidingsystemen van Centrale Verwarmingssinstallaties.

Het drukverlies wordt berkend met de formules van Prandt-Colebrook. Er wordt rekening gehouden met:

- laminaire- of turbulente stroming
- wandruwheid van het materiaal
- de aanvoer- en retourtemperatuur.

Met ABuis CV is het mogelijk om de optimale pompdruk te berekenen en deze vervolgens toe te passen op het leidingstelsel.

Parameters die het rekenproces beïnvloeden zijn:

- weerstandsfactor
- maximale stroomsnelheid
- maximaal toelaatbare weerstand.

Per sectie kunnen ook nog verschillende eigenschappen worden toegekend.

Abuis CV beschikt over diverse voorgedefinieerde buizenbestanden en toestellen.

Gas

Abuis gas is specifiek ontwikkeld voro het berekenen van aardgas leidingnetten. Het programma is gebaseerd op de 'voorschriften voor aardgas-installaties GAVO-1987'

Aan de hand van beschikbaar gestelde drukverlies de diameters gekozen. Het drukverlies wordt per sectie en knooppunt aangegeven.

Parameters die het rekenproces beïnvloeden zijn:

- absolute begindruk
- toelaatbare drukverlies
- wandruwheid van het materiaal(afhankelijk van buizenbestand)
- factor plaatselijke weerstanden
- maximale stroomsnelheid

Per sectie kunnen ook nog verschillende eigenschappen worden toegekend.

Abuis gas beschikt over diverse voorgedefinieerde buizenbestanden en toestellen.

Integratie met Adomi

De kracht van Abuis komt pas echt tot zijn recht in de geïntegreerde oplossing met Adomi.

Met één druk op de knop kunnen leidingstelsels vanuit Adomi door Abuis berekend worden. Geen aparte invoer nodig!

Download demo voor Windows 10:

1. Klik op de link hieronder om de download te starten.
2. Ga naar uw standaard downloadmap, rechter muisklik op het gedownloade .iso bestand en kies "Open met > windows verkenner".
3. Start 'setup.exe'.

Download Abuis 8 (ISO)

Download demo voor Windows 7/8 en ouder:

1. Klik op de link hieronder om de download te starten.
2. Ga naar uw standaard downloadmap, rechter muisklik op het gedownloade .zip bestand en kies "alles uitpakken".
3. Open de uitgepakte map en start 'setup.exe'.

Download Abuis 8 (ZIP)